Курс по история

Изследователски методи в социологията

Изследователски методи в социологията

Изследователски проблеми и фактори

Видове изследвания

Начини за изследване

изследване

Теми за изследвания

Надлъжни изследвания

Структурирани интервюта

Неструктурирани интервюта

Феминизъм и неструктурирани интервюта

Структурирани въпросници

Неструктурирани въпросници

Наблюдение на участниците

позитивизъм

Антипозитивизъм

Етикетиране

Официална статистика

Вземане на проби

Вторични източници

преброяване на населението

Средства за масова информация

Анализ на медийното съдържание

List of site sources >>>


Гледай видеото: Тяло и всекидневен свят: случаи на пълна загуба на зрение представяне (Януари 2022).