История Подкасти

Дневник за лейтенант D.W. Гей - 24 април 1945 г.

Дневник за лейтенант D.W. Гей - 24 април 1945 г.

Дневник за лейтенант D.W. Гей - 24 април 1945 г.

Тази страница от дневника на лейтенант Гей обхваща неговите летателни преживявания на 24 април 1945 г., когато той летеше при два набега.

Операция 43 беше атака на разпределителни пунктове във Вилах в Австрия и беше успешна.

Операция 44 е атака срещу концентрация на войски южно от По за подпомагане на Осмата армия и е оценена като „Добра ябълка“.

Много благодаря на Мартин Хамптън, зет на лейтенант Гей, че ни изпрати този материал.


Върнете се в галерия SAAF № 12 на ескадрила

List of site sources >>>